Moderaterna har ett tydligt fokus på att upprätthålla lag och ordning. Vi prioriterar det brottsförebyggande arbetet och arbetar kontinuerligt med att redan på planeringsstadiet säkerställa trygga livsmiljöer. I samverkan med polisen och civilsamhället ska åtgärder vidtas som ökar tryggheten i vår vardag och som stävjar brottslighet och framväxt av gängstrukturer. För Moderaterna är det självklart med tydliga förväntningar på ett hederligt levnadssätt. Den som istället väljer en kriminell väg ska mötas av tidiga och tydliga reaktioner. Därför behöver ett ett förtroligt och medvetet samarbete mellan socialtjänsten, skolan och polisen upprätthållas.

I Skövde ska man inte behöva se sig över axeln eller vara orolig över att gå ensam hem från skolan, jobbet eller fritidsaktiviteterna. Vi kommer att fortsätta kämpa för att få fler poliser till Skövde. Vi kommer fortsätta kräva att få brottsutsatta platser i vår kommun ska kamerabevakas.

Resecentrum är en plats som på vissa tider på dygnet upplevs som otrygg och som av och till fungerar som ett tillhåll. I samverkan med fastighetsägaren och Polisen vill vi utveckla idéer och lösningar för hur denna viktiga plats är trygg och säker under dygnets alla timmar.

 

Moderaterna vill:

• att drogförebyggande insatser ska ske i alla kommunens verksamheter samt i samverkan med föreningsliv och företag

• att kamerabevakning blir tillgänglig för att förebygga brott men också för att bistå i polisens utredning av brott som ändå begås

• att fler poliser utbildas och stannar kvar i yrket så vi får fler poliser i Skövde och Skaraborg. Lönerna behöver höjas och utbildningen bör bli kostnadsfri för den enskilde

• att trygghetsåtgärderna vid resecentrum förbättras

 

Läs mer

Moderaternas nationella politik mot brottslighet
Moderaternas nationella politik för brottsoffer
Moderaternas nationella politik för brottsförebyggande
Moderaternas nationella politik mot gängbrottslighet
Moderaternas politik för lag och ordning
Moderaternas politik mot mäns våld mot kvinnor
Moderaternas nationella politik för att stärka polisen
Moderaternas nationella politik för terrorbekämpning