Skola

Skola

Moderaterna står för kunskap, bildning och social rörlighet. Det är en mänsklig rättighet att kunna läsa, skriva och räkna. Utifrån denna bas ska barn och ungdomar utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor som gör att de kan fatta beslut som gynnar både dem själva och andra. Moderaterna vill driva en ansvarsfull, långsiktig och vetenskapligt grundad skolpolitik som ger elever förutsättningar att tillvarata och utveckla sina möjligheter samt att bidra till vårt samhälles utveckling och välstånd.

Moderaterna vill:

tillhandahålla med lärarledd tid för barnen

utföra tidiga, grundliga och samordnade insatser mellan barn- och ungdomspsykiatrin, skolan och socialtjänsten för barn och elever som mobbar, mobbas eller har en social problematik

genom motsvarande samverkan vidta åtgärder för att motverka psykisk och fysisk ohälsa bland unga

fortsätta utveckla lågstadielyftet

utveckla organisationen med förstelärare och lektorer

verka för att Skövde blir ledande inom tekniska och naturvetenskapliga utbildningar

utveckla studie- och yrkesvägledningen

prioritera arbetet med matchning mellan skola och yrkesliv

fortsätta att utveckla maten och måltiden till våra barn och ungdomar

värdera lärarnas effekt på elevernas kunskapsutveckling

LÄS MER:

Kunskap, trygghet och förväntningar – skolpolitiskt program (2018)

Tappade uppkopplingen