Det svenska jordbruket är bland de mest utvecklade och minst klimatpåverkande i hela världen. Men istället för att uppskattas blir det tungt beskattat. Det får till följd att svenska bönder har svårt att hävda sig i konkurrensen från utländska jordbruk. När lönsamheten minskar riskerar fler svenska gårdar att upphöra med sin produktion och jordar att läggas i träda. Ytterst hotar den destruktiva jordbrukspolitiken Sveriges försörjning i tider av kris och krig.

Moderaterna vill underlätta för svensk livsmedelsproduktion. Därför vill vi minska regelbördan för de svenska jordbruket väsentligt. Likaså vill vi minska kostnaderna för de svenska bönderna. Drivmedels- och energiskatterna ska ligga på en nivå som gör att priserna motsvarar de genomsnittliga för EU.

I Skövde har Moderaterna verkat för att öka andelen svensk mat för tillagning och servering i kommunens kök. Andelen svensk mat motsvarar nu närmare 75 %. Vi tänker fortsätta denna politik som både stödjer svenska jordbrukare och ger våra barn, elever och äldre hälsosam och nyttig mat.

Skogen mår bra av äganderätten

Moderaterna värnar äganderätten och vänder sig starkt mot att staten mer eller mindre godtyckligt lägger under sig skog och mark mot markägarens vilja. Det man äger vårdar man. Det är ägarens kärlek till och omsorg om sin jord och skog som har drivit fram de olika naturvärden som vi idag uppskattar. Den omsorgen kan inte med framgång ersättas med tvångsförvaltning av tjänstemän på länsstyrelser och kommuner. Moderaterna säger därför nej till inrättande av ytterligare kommunala naturreservat i Skövde.

 

Moderaterna vill:

• att regel- och skattebördorna på jordbruket ska minska

• att andelen svensk mat som köps in av kommunen ska öka

• att äganderätten till skog och mark ska stärkas och respekteras

• att inga ytterligare naturreservat ska inrättas av Skövde kommun

 

Läs mer

Moderaternas nationella jordbrukspolitik
Moderaternas nationella skogsbrukspolitik