Tillgång till stimulerande och utvecklande kultur- och fritidsaktiviteter är av stor betydelse för den växande staden. De bidrar till attraktion och inflyttning, värdefulla mötesplatser, utveckling av besöksnäringen samt för social sammanhållning. Med framförallt investeringarna i Kulturhuset, Arena Skövde, Billingens friluftsområde och Lillegårdens idrottsanläggningar har Skövde kommun gett förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter av mycket hög kvalité. Skövde ska fortsätta att vara en trivsam och stimulerande plats att bo på och vistas i!

 

Moderaterna vill:

• att Billingen ska fortsätta att utvecklas till ett ändamålsenligt, attraktivt och besöksvärt friluftsområde

• att stadsparken Boulognerskogen ska vara en attraktiv, aktiv och trygg park för människor i alla åldrar

• att Lillegårdens fritidsområde fortsätter att utvecklas i samverkan med fristående aktörer

• att fler idrottsanläggningar drivs och utvecklas av föreningslivet med stöd av väl anpassade anläggningsbidrag

• att elitfotboll ska kunna spelas på en ändamålsenlig anläggning i Skövde