Kultur och fritid

Tillgång till stimulerande och utvecklande kultur- och fritidsaktiviteter är av stor betydelse för den växande staden. De bidrar till attraktion och inflyttning, värdefulla mötesplatser, utveckling av besöksnäringen samt för social sammanhållning. Med framförallt investeringarna i Kulturhuset, Arena Skövde, Billingens friluftsområde och Lillegårdens idrottsanläggningar har Skövde kommun gett förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter av mycket hög kvalité. Skövde ska fortsätta att vara en trivsam och stimulerande plats att bo på och vistas i!’

Moderaterna vill: 

bevara Göteborgsoperans Skövdescen och de övriga, befintliga verksamheterna i Kulturhuset

korta köerna till musikskolan och utveckla dess verksamhet i samverkan med skolan

fortsätta att medverka till att fler anläggningar drivs och utvecklas av föreningslivet genom väl anpassade anläggningsbidrag.

stimulera idrottsföreningar med en bred ungdomsverksamhet

vårda och utveckla kulturskolor såsom dans-, revy- och musikskolor, samt den kreativa verksamheten på Nyeport

utveckla stadsparken Boulognerskogen i till att vara en attraktiv och aktiv park för människor i alla åldrar

fortsätta att utveckla Lillegårdens fritidsområde i samverkan med fristående aktörer

fortsätta att tillsammans med näringsliv och föreningar fortsätta utveckla och stärka verksamheten i och kring Billingens friluftsområde

rusta upp och förbättra friluftsbaden i kommunen

Tappade uppkopplingen