Försvaret av Sverige är givetvis en nationell fråga men i Skövde är frågan också lokal. Här finns landets största garnison vars förband, staber och skolor utgör ryggrad i armén. Försvarsmakten är en betydelsefull arbetsgivare i vår stad och många unga, svenska män och kvinnor stiftar sin första bekantskap med Skövde genom värnpliktsutbildning på något av de båda regementena.

Moderaterna i Skövde har alltid värnat och stått upp för försvaret. När andra politiker och partier, tyvärr inklusive vårt eget, under tidiga 2000-talet trodde att den eviga freden var vunnen och ansåg att försvaret kunde minska, gjorde Skövdemoderaterna tvärtom. 2011 bestämde vi oss för att förorda återtagande och tillväxt av försvaret. 2013 tog vi ställning för ett svenskt NATO-medlemskap och drev på för att vårt parti skulle inta samma hållning.  2015 ställde vi oss bakom tvåprocentsmålet som lägstanivå för landets försvarsutgifter.

Med ett pågående, storskaligt krig i Europa är försvaret viktigare och högre prioriterat än på länge. Vi välkomnar att uppdragen för förbanden i Skövde utvecklas till att utbilda ytterligare förband med fler värnpliktiga och anställda. Vi arbetar för att Skövde fortsatt vara en positiv och stödjande värdstad för garnisonen. Vi välkomnar också en nödvändig återuppbyggnad av det huvudsakligen nedmonterade civilförsvaret. Vi anser att staten bör inleda utbildning av civilpliktig personal och förordar att detta delvis ka ske vid en återupprättad räddningsskola i Skövde.

Kommunens funktionalitet i  kris och krig ska vara robust och tillförlitlig. Kommunens olika kärnverksamheter ska fortsätta att förberedas och organiseras för att fungera även under svåra störningar. Det arbetet behöver intensifieras. Det är Skövde kommuns viktiga bidrag till återuppbyggnaden av ett tillförlitligt totalförsvar.

 

Moderaterna vill:

• att det svenska totalförsvaret ska rustas upp och utvidgas

• att försvarsanslagen senast 2025 ska uppnå två procent av BNP

• att Sverige skyndsamt ska bli medlem i NATO

• att civilplikt och utbildning av civilpliktig personal snarast återupptas

• att en en räddningsskola i Skövde återinrättas

• att Skövde kommun ska vara väl förberedd för att kunna upprätthålla väsentlig verksamhet även under kris och krig

 

Läs mer

Moderaternas nationella försvarspolitik