Den energipolitik som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har fört under de senaste åta åren har fokuserat på att avveckla fullt fungerande kärnkraftsreaktorer. Resultatet av denna destruktiva politik ser vi nu. Elpriserna skjuter i höjden under tider då mycket energi konsumeras och då vindkraftverken inte förmår att producera. Det svenska energisystemet har blivit mer sårbart och känsligt och vårt beroende av rysk naturgas har indirekt ökat.

Moderaterna vill istället satsa på utbyggnad av kärnkraften. Målet ska vara att svensk energiproduktion 2040 ska vara 100 % fossilfri. Leveranssäker och prisvärd elektricitet är avgörande för att Sverige ska fungera som industristad och för att Skövde ska fortsätta att vara en välmående industristad.

Skövde kommun har investerat i ett värmeverk som klimatsmart förbränner sopor och därigenom utvinner både värme och energi. Dessvärre straffas denna energiåtervinning med en skatt på avfallsförbränning. Den vill Moderaterna ta bort.

Genom montering av solpaneler kan företag och hushåll bidra med småskalig energiproduktion. Moderaterna är positiva till montering av solpaneler på byggnader, där det inte är i konflikt med den gällande detaljplanen eller är uppenbart olämpligt.

 

Moderaterna vill:

• att kärnkraften ska byggas ut i Sverige och utgöra basen för svensk energiproduktion

• att småskalig energiproduktion, bland annat genom solceller, ska uppmuntras

 

Läs mer

Moderaternas nationella energipolitik