Arbete

Vi vill fortsätta att utveckla arbetsmarknaden i Skövde till att vara robust och diversifierad. Förutsättningarna är gynnsamma med ett gott strategiskt läge mellan landets två största städer. Tåget är ett snabbt, miljövänligt och kostnadseffektivt transportmedel som underlättar pendlande. Förbättrade kommunikationer i kombination med högskolan och Skövde Science Park medför goda möjligheter för fortsatt tillväxt och utveckling av vår kommun och därmed hela Skaraborg.

Kommunen har gjort omfattande investeringar i Billingens fritidsområde, som vi vill ska utvecklas och uppfattas som Västsveriges motsvarighet till Holmenkollen. Ett viktigt nästa steg är att utforma stadskärnan till en modern, attraktiv och välkomnande mötesplats. Detta är viktigt för att Skövde ska vara en attraktiv plats att bo på, men också för att möjliggöra utveckling i besöksnäringen.

Vi fortsätter att planera och etablera attraktiva industri- och verksamhetstomter för såväl stora som mindre företag. Genom tillväxt i det lokala näringslivet skapas fler arbeten, vilka leder till ökade skatteintäkter som finansierar kommunens välfärdsverksamheter.

Moderaterna vill:

förbättra matchningen mellan Skövdebornas kompetens och näringslivets behov

fortsätta att stödja utvecklingen av Skövde Science Park

fortsätta att proaktivt värna de stora arbetsgivarna i basindustrin, Försvarsmakten och Skaraborgs Sjukhus Skövde genom att tillmötesgå deras behov

uppmuntra företag och myndigheter att lokalisera sin administration till Skövde

fördjupa samverkan med och utöka stödet för högskolans utveckling och tillväxt

att företagsklimatet i Skövde ska utvecklas till det bästa i Skaraborg

att gemensamt med näringslivet göra Skövde känt och intressant som centralort i Skövderegionen och som en attraktiv besöksort

förenkla för företagen vid deras kontakter med Skövde kommun

att kommunen ska tillämpa ett konsultativt arbetssätt vid sin myndighetsutövning gentemot företag

fortsätta att förstärka kundperspektivet och eftersträva kundnöjdhet vid kommunens kontakter med företag

korta kommunens handläggningstider gentemot näringslivet

konkurrensutsätta kommunala verksamheter för att öka kvalitén, sänka kostnaderna och stimulera entreprenörskap

Tappade uppkopplingen