Vår politik

Vi vill att Skövde ska vara en attraktiv plats att bo på. Vi arbetar för att staden och dess ytterområden ska utvecklas och växa för att Skövde ska hävda sig väl i konkurrensen. Nu och i framtiden. Den samhällsservice som vi gemensamt betalar för ska vara tillförlitlig och utföras effektivt och med kvalité.

Vi arbetar för ett växande Skövde där jobben blir fler och den gemensamma välfärdens kärna blir starkare.

Det goda livet

Moderaterna tror på och sätter människan främst. Vårt övergripande mål är att skapa förutsättningar för att alla människor i Skövde ska uppleva trivsel, tillfredställelse och en god, meningsfull tillvaro. Vi vill att Skövde ska vara en trygg och attraktiv plats att bo på med ett rikt fritids-, kultur- och nöjesliv. Vi vill fortsätta utveckla ett stimulerande företagsklimat som tillhandahåller gott om arbetstillfällen i olika näringar. Vi vill att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi är angelägna om att den kommunal servicen är tillförlitlig och bidrar till en hög livskvalitet.  

Frihet i vardagen

Moderaterna värnar om människors valfrihet. Känslan av att själv kunna påverka sin situation är grundläggande för upplevelsen av tillfredställelse och egenmakt. Ju mer utsatta och i behov av stöd och hjälp vi är, desto viktigare är det att vi kan påverka hur stödet och hjälpen utförs. De tjänster som kommunen ansvarar för inom omsorg och skola ska tillhandahållas av olika utförare med olika profil och inriktning. Med regelbundna och transparenta uppföljningar och utvärderingar ska vi säkerställa att vår gemensamma välfärd håller förväntad god kvalité. Ytterst är det den enskilde kommun invånarna som ska avgöra vad som är kvalitet och utifrån detta kunna välja eller välja bort utförare.

En stabil och välskött kommun

Ett ökande invånartal är en förutsättning för utvecklingen av det lokala näringslivet och tillväxten i ekonomin. Med ett stabilt skatteunderlag kan kommunen tillhandahålla en god service med ett rimligt skatteuttag. Kommunen ska hushålla med de gemensamma resurserna och eftersträva en effektiv organisation och en ändamålsenlig verksamhet. De investeringar som behöver göras i och för den växande staden och dess ytterområden ska i högsta möjliga grad vara självfinansierade. 

Tappade uppkopplingen