Vår politik

TRYGGHET

SKOLA

JOBB

BOSTÄDER

OMSORG

FRITID

 

Vi arbetar för ett växande Skövde där jobben blir fler och välfärdens kärna starkare.

Det goda livet

Moderaternas övergripande mål är att skapa förutsättningar för att alla människor i Skövde ska få en hög livskvalitet. Vi vill att Skövde kommun ska vara en attraktiv plats att bo på där det finns ett rikt fritids-, kultur- och nöjesliv. Vi vill fortsätta utveckla ett stimulerande företagsklimat som ger gott om arbetstillfällen. Vi vill att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och att kommunal service bidrar till en hög livskvalitet. Vi tror på, och sätter människan först. Vi vill ge förutsättningar för en meningsfull tillvaro.

Frihet i vardagen

Moderaterna värnar om människors valfrihet. Känslan av att själv kunna påverka sin situation är grundläggande för upplevelsen av livskvalitet. Ju mer utsatta och i behov av stöd och hjälp vi är, desto viktigare är det att vi kan påverka hur stödet och hjälpen utförs. För oss är frågan om hur vi organiserar verksamheten, och vem som driver den inte ett självändamål. De tjänster vi levererar inom omsorg och skola ska kunna levereras av olika utförare med olika profil och inriktning. Detta för att de som får tjänsterna själva ska kunna avgöra vad som är kvalitet för dem och hur de vill styra sina liv.

Valfrihet handlar också om skattetrycket. Sverige var år 2011 världens näst mest högbeskattade land. Vi minskar denna nivå för att öka människors möjlighet att själva bestämma över sin egen vardag. Under två mandatperioder har Allians för Sverige tagit stora steg för att minska skattetrycket och öka människors makt över sin vardag. Det synsättet vill vi tillämpa även för det kommunala uppdraget i Skövde, vilket ska leda till att vi har lägst kommunal skatt i Skaraborg.

Läs hela vårt handlingsprogram här 

Tappade uppkopplingen