Vår vision för Skövde 2026

Skövdes invånare ska ha goda förutsättningar att uppfylla sina mål och drömmar.  Vi vet att om vi som politiker hjälper till och skapar möjligheter kommer Skövdes invånare och företagare att göra resten. Resultatet blir en fantastisk livsmiljö för stora som små.

Under ledning av Moderaterna och Alliansen har Skövde utvecklats till den självklara motorn i Skaraborg. För oss har det varit en målmedveten långsiktig strategi som fört oss hit. Vårt politiska arbete har byggt och utvecklat den stad och kommun som vi nu lever i. Vi vill bygga vidare och utveckla ett Skövde med värdefulla variationer i demografi, arbetstillfällen och möjligheter.

Vårt Skövde tar utbildning på största allvar och värnar om skolor och utbildningar. Vårt Skövde ska fortsatt ha företag i yttersta världsklass. Här ska en bred mängd olika företag och arbetsgivare verka.

 

För oss är fyra huvudområden gemensamt nyckeln för att nå vår vision:

• Trygghet
När otryggheten breder ut sig i Sverige ska Skövde gå i en annan riktning. Skövde ska vara en trygg stad att bo och vistas i. Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder är därför högt prioriterade för oss. Genom fokuserade satsningar tillsammans med kommun, polis och näringsliv  ska tryggheten öka. Vi fortsätter att kämpa hårt för att de mest brottsutsatta
platserna i vår kommun ska kamerabevakas.

• Skola, vård och omsorg
Välfärdens utmaningar är flera och stora. I Skövde vill vi ha ett värdigt och robust välfärdssamhälle som bygger på en kombination av eget, individuellt ansvar och ett tydligt politiskt ansvar. Vi ska fortsätta leverera bra samhällsservice i de uppdrag som åligger kommunen.

• Tillväxt
Vi vill stärka näringslivets förutsättningar och stärka grunden för sund tillväxt i Skövde. Historiska satsningar tillsammans med högskola och näringsliv har skapat förutsättningar för företagsinkubator, spelunder, växande industrikluster och ett företagande i världsklass. Vi är mycket stolta över detta. Vi vill fortsätta att utveckla och förbättra företagsklimatet.

• Samhällsbyggnad och infrastruktur
Människor vill bo på olika sätt beroende på var i livet de befinner sig. Vi vill stärka alla delar av bostadsmarknaden för att det det ska finnas bra bostäder till alla.  Vi behöver öka mängden bostäder som byggs både i staden och på landsbygden. Infrastrukturen ska utvecklas för att möta Skövdes tillväxttakt.