Styrelsen

Partiföreningens styrelse väljs av årsmötet för ett år. Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och organisation.

Tappade uppkopplingen