Partiföreningens styrelse

Mellan årsmötena är det partiföreningens styrelse som är ansvarig för partiets löpande verksamhet. Styrelsens arbete leds av ordförande.

OrdförandeBernt Mårtensson
Vice ordförandePhilip Segell
LedamöterJoseph Nasob Tamasang
Eva Wärnå
Timothy Walsh
Anna Ljungberg
KSOKatarina Jonsson
KF-gruppledareAnders G Johansson
AdjungeradMagnus Hammar

 

Partiföreningens styrelse ansvarar för partiets verksamhet och dess organisation, samt politiska ställningstaganden utanför den kommunala kompetensen. För de dagsaktuella politiska frågorna i kommunen ansvarar kommunfullmäktigegruppen.

Till partiföreningens styrelse rapporterar arbetsgrupper för olika pågående projekt.

Tappade uppkopplingen