Planerade aktiviteter och händelser för Moderaterna i Skövde: