Vi värnar utveckling med omtanke under ansvar

Skövde, dess bygder och framförallt människorna här är fantastiska. Vi jobbar för ett växande Skövde där kärnan av välfärden prioriteras genom att fler arbetar och betalar skatt. Så blir Skövde framgångsrikt.

Moderaterna i Skövde är Moderata Samlingspartiets lokala partiförening och ingår i förbundet Moderaterna i Västra Götaland.

I Skövde har Moderaterna under en längre tid varit med och styrt tillsammans med våra borgerliga vänner i Alliansen. Tillsammans är vi pådrivande för att Skövde kommun ständigt ska bli bättre.

Vi eftersträvar inte politisk konflikt för konfliktens skull, utan vänder oss ofta till partierna i oppositionen för att hitta breda och långsiktiga lösningar.

Ett pragmatiskt och lösningsorienterat, liberalkonservativt parti är en bra sammanfattning av våra värderingar.


Partiföreningens styrelse

Mellan årsmötena är det partiföreningens styrelse som är ansvarig för partiets löpande verksamhet. Styrelsens arbete leds av ordförande.

OrdförandePhilip Segell
Vice ordförandePeter Yström
LedamöterIngrid Bäfman
Per-Mikael Carleman
Anders Karlsson
KSOKatarina Jonsson
KF-gruppledareTheres Sahlström
MUF representantFilip Bergqvist

Partiföreningens styrelse ansvarar för partiets verksamhet och dess organisation, samt politiska ställningstaganden utanför den kommunala kompetensen. För de dagsaktuella politiska frågorna i kommunen ansvarar kommunfullmäktigegruppen.

Till partiföreningens styrelse rapporterar arbetsgrupper för olika pågående projekt.

Tappade uppkopplingen