Utifrån liberalkonservativa värderingar jobbar vi medvetet för ett växande och välmående Skövde. Vi prioriterar välfärdens kärna och vill stärka den genom att fler bosätter sig här, arbetar och betalar skatt. Så vill vi skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av Skövde.

I Skövde har Moderaterna sedan kommunreformen på 1970-talet varit med och styrt tillsammans med våra borgerliga vänner i Alliansen. Sedan 2002 har vi haft ordförandeskapet i kommunstyrelsen. Vi arbetar för att Skövde kommun ständigt ska bli bättre och vi bildar på olika sätt opinion för att Sverige ska få en ny, moderatledd regering.

Vi eftersträvar inte politisk konflikt för konfliktens skull, utan vänder oss ofta till partierna i oppositionen i Skövde för att hitta breda och långsiktiga lösningar. Vi för samtal med alla partier som Skövdeborna har röstat in i fullmäktige. Vi är ett pragmatiskt och lösningsorienterat, liberalkonservativt parti!

Partiföreningens löpande verksamhet med bland annat kampanjer, utbildningar och medlemsmöten leds av styrelsen. I politiska frågor som rör Skövde kommun det ytterst kommunfullmäktigegruppen som beslutar om partiets förhållningssätt. Men vår beslutsprocess är bred och inkluderande. Till fullmäktigegruppens möten är medlemmar välkomna att delta för att lyssna och delta i de diskussioner som föregår besluten i både större och mindre frågor. Vi välkomnar också förslag från våra sympatisörer. Alla som är bosatta i Skövde kommun är välkomna att lämna förslag till oss.

Vi välkomnar både nya och gamla medlemmar som vill dra sitt strå till stacken och verka för såväl ett bättre Skövde som ett bättre Sverige. Antingen genom att delta i partiföreningens aktiviteter och särskilt i kampanjer och valrörelser, att som fritidspolitiker uppbära ett av Moderaternas olika förtroendeuppdrag i kommunen, eller att som betalande medlem ge ett värdefullt ekonomiskt stöd till vår verksamhet. Vi uppskattar alla bidrag och alla insatser.

Om du vill veta mer om Moderaterna i Skövde ska du kontakta oss. Om du har bestämt dig för att bli medlem i Skövdemoderaterna kan du lösa medlemskap här på vår sida.