Ökat skydd för ofödda barn

Idag uppmärksammar SLA Anna Bergmans (M) förslag om att ge ofödda barn ett skydd mot sina mammors drogmissbruk. Detta genom att ändra lagen så att det blir möjligt att vid behov tvångsvårda missbrukande, blivande mödrar så att irreparabla fosterskador kan undvikas.

Den möjligheten saknas idag, har Anna, som är Socialnämndens ordförande i Skövde kommun, konstaterat. Utredningar har under åren genomförts på nationell nivå, men något lagförslag har inte beslutats av riksdagen. Trots att barnkonventionen nu har blivit lag är alltså de ofödda barnens skydd oacceptabelt svagt.

Utifrån Anna Bergmans förslag har Skövdemoderaterna tagit sig an frågan och driver nu på för att få en nödvändig lagändring till stånd. Detta genom att inom ramen för Moderaternas medlemsdemokrati förmå partistämman att anta förslaget som en del av sin nationella politik. Samtidigt uppmanas partiets riksdagsledamöter att agera i utskotten i riksdagen.

LÄS MER:

Bergman vill se lagändring – SLA 04 maj 2021
Motion om tvångslagstiftning gällande gravida missbrukare