Öka kapaciteten på Västra stambanan

Dagens SLA publicerar en replik till flygplatsförespråkaren Jörgen Eliasson från riksdagskandidaten Anders G Johansson samt de moderata kommunalråden Katarina Jonsson, Adam Johansson och Bengt Sjöberg. 

Replik till Jörgen Eliasson (SLA 28/12).

Det sista passagerarflyget i reguljär trafik lämnade Skövde flygplats 2002. 2020 skedde det endast 463 flygrörelser och av dessa stod Försvarsmakten för över hälften. Militärflyget återgår nu till Karlsborg där landningsbanan ånyo öppnas för trafik med propellerflygplan.

På Västra stambanan är flödet av resenärer och gods avsevärt större. På den hårt trafikerade järnvägssträckan Göteborg-Alingsås färdas årligen över 60 000 persontåg och nära 30 000 godståg. Men det är inte tillräckligt för att tillgodose det ökande behovet av järnvägstransporter.

Vi menar därför att regeringen behöver prioritera att anlägga ytterligare spår på denna sträcka. Med denna jämförelsevis begränsade investering skulle kapaciteten på Västra stambanan öka väsentligt. Det är av betydelse för såväl företag som pendlare i Skaraborg och Västsverige men är också en angelägenhet för riket i stort.

Jörgen Eliasson nämner i sin artikel E 20. På denna väg pågår nu ett omfattande arbete och 2026 kommer den äntligen vara mötesfri. Det hade den knappast varit om inte de västsvenska kommunerna och Västra Götalandsregionen beslutat sig för att medfinansiera om- och utbyggnaden. Skaraborgs kommuner betalade sammanlagt 500 miljoner kr för att förbättra en väg som de anser är av stor betydelse för sin utveckling. Samma kommuner, Skövde undantagen, har däremot inte varit villiga att betala en krona för flygplatsen eftersom denna inte medför motsvarande regionala nytta.

En så omfattande industrietablering som nu övervägs ske i Skövde vore däremot enormt betydelsefull för hela Skaraborg och Västsverige. Den skulle innebära tillskott av nya jobb som kan ersätta dem som på sikt kommer att försvinna när den traditionella industrin ställer om sin produktion. Stora och långsiktiga företagsetableringar ger goda förutsättningar för fortsatt utveckling, tillväxt och välfärd i vår del av landet.

Men en sådan etablering ställer också givetvis krav på upprustning och utveckling av det omgivande väg- och järnvägsnätet. Det är därför oroväckande att den S-ledda regeringen prioriterar att kasta pengar på sin höghastighetsjärnväg. Det medför ofrånkomligen att mer angelägna och samhällsnyttiga projekt riskerar att få stå åt sidan. Det vänder vi oss emot.

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skövde

Katarina Jonsson (M),
kommunstyrelsens ordförande, Skövde

Adam Johansson, (M),
kommunstyrelsens ordförande, Falköping

Bengt Sjöberg (M),
kommunstyrelsens ordförande, Töreboda

LÄNKAR:

Behöver öka kapaciteten på Västra stambanan – SLA 03 januari 2022
Ja, infrastrukturen i Skaraborg är hotad – SLA 28 december 2021
Infrastrukturen i Skaraborg är hotad – SLA 21 december 2021