Ogrundade påståenden i SLA

I en insändare i Skaraborgs Allehanda påstår Thomas Kraft, ordförande i Skövde motorflygklubb att han har ”andrahands information angående försäljning av flygplatsen där de flesta moderaterna var för försäljning men inte Katarina Jonsson och då fick hon sin vilja igenom”.

Moderaternas fullmäktigegrupp har diskuterat och tagit ställning till Krafts hemställan om att få köpa kommunens aktier i flygplatsbolaget. I gruppen rådde det enighet om att flygplatsen ej ska säljas. Även om enstaka ledamöter alltså motsätter sig att flygplatsen ska ställas om till industrimark, har inga avvikande meningar tillkännagivits i frågan om försäljning av anläggningen.

Thomas Krafts andrahandsinformation är således inte mer än ett märkligt påhitt. Att han förmedlar ogrundade rykten är anmärkningsvärt. Det är viktigt att förhålla sig källkritiskt, särskilt i tider som dessa.

Theres Sahlström,
gruppledare

Martin Odenö,
vice gruppledare

Theres Sahlström

Martin Odenö