Nyheter

Rapport från årsmöte 2020

Tisdagen den 18 februari genomfördes partiföreningen i Skövde sitt årsmöte med bra uppslutning och god stämning. Mötet inleddes med ett uppskattat anförande av Johan Forsell, riksdagsledamot och rättspolitisk talesman för moderaterna. Anförandet avslutades med en stund för frågor från åhörarna.

Efter det inledande anförandet genomfördes sedvanliga årsmötesförhandlingar där Katarina Jonsson höll i ordförandeklubban och Therese Sahlström fungerade som sekreterare.

Årsmötet valde Philip Segell till nygammal ordförande för föreningen och Peter Yström valdes till vice ordförande. Som ny ledamot i styrelsen valdes Per-Mikael Carlemalm. Övriga medlemmar i styrelsen är Anders Karlsson och Ingrid Bäfman samt självskrivna ledamöter Katarina Jonsson (KSO), Therese Sahlström (KF-gruppledare) och Filip Bergqvist (MUF) .

Förutom valärenden och redovisning av verksamhet och ekonomi hanterade årsmötet ett antal inkomna motioner. Partiföreningen kan glädjas över att ha flera glada motionärer som bidrar till ett spänstigt samtal om politikutveckling och debatten kring inkomna motioner genomfördes i god anda med högt till tak i de olika inläggen.

Efter avtackning av avgående ordförande Bernt Mårtensson avslutades samlingen med en kvällsbuffé där många intressanta samtal fortsatte runt borden.

Årsmöte 2020 - handlingar

Här finner du handlingar inför årsmötet för Skövdemoderaterna den 18 februari 2020:

Påminnelse om årsmöte för Skövdemoderaterna

Kom och lyssna på vår årsmötestalare Johan Forsell. Johan sitter i riksdagen för Moderaterna sedan 2010 och är partiets rättspolitiska talesperson.

Datum: Tisdag den 18 februari 2020
Tid: kl. 18.00
Plats: Scandic Billingen i Skövde
När årsmötesförhandlingarna avslutats bjuder partiföreningen på en middagsbuffé. Anmälan till middagen sker vid ankomsten till årsmötet.

Årsmöte 2020 - Moderaterna i Skövde

Härmed kallas alla medlemmar i Moderaterna i Skövde till årsmöte
Datum: Tisdag den 18 februari 2020
Tid: kl. 18.00
Plats: Scandic Billingen i Skövde
När årsmötesförhandlingarna avslutats bjuder partiföreningen på en
middagsbuffé. Anmälan till middagen sker vid ankomsten till årsmötet.

Kallelse med dagordning finns i bifogad fil, övriga handlingar publiceras här allt eftersom de är klara. 

Årsmöteshandlingar 19 februari 2019

Moderaterna presenterade ordförande

Att Alliansen ska styra Skövde under den kommande fyraårsperioden stod klart tidigt efter valdagen. Nu har de fyra partierna i Alliansen avslutat sina förhandlingar. Här presenterar Moderaterna sina ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder och bolagsstyrelser för den kommande fyraårsperioden.

-Moderaterna gjorde ett i stort sett oförändrat valresultat och det gjorde också Alliansen i stort. Därför har det varken funnits skäl eller utrymme för några större förändringar i ansvarsfördelningen, förklarar Moderaternas gruppledare Theres Sahlström.

Moderaterna föreslår omval på flera ordförande- och vice ordförandeposter, även om några byter uppgifter. Moderaterna är företrädda på presidienivå i alla nämnder, förutom Kultur- och fritidsnämnden och Kommunrevisionen. Alla bolag kommer att ledas av en moderat ordförande, förutom Kreativa Hus, Baltazhar och NextSkövde.

-Moderaterna vilar tryggt på rutin och erfarenhet, men har också förmått att förnya laget. Tillsammans med Alliansens partier har vi format ett kompetent lag som ska svara för den politiska ledningen av Skövde och genomföra den politik som vi i valet sökte väljarnas förtroende för, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Kommunfullmäktige beslutar om val till Kommunstyrelsen, nämnder och kommunalförbund vid sitt sammanträde den 26 november. Bolagsstyrelserna väljs av Kommunfullmäktige i mars 2019.

NÄMNDER

Barn- och utbildningsnämnden 
Anna Ljungberg (M), 1.e vice ordförande, nyval

Bygglovsnämnden
Anders G Johansson (M), ordförande, nyval

Servicenämnden
Torbjörn Bergman (M), ordförande, omval

Socialnämnden
Anna Bergman (M), ordförande, omval

Valnämnden
Martin Odenö (M), ordförande, omval

Vård-och omsorgsnämnden
Theres Sahlström (M), ordförande, omval

BOLAGSSTYRELSER

Skövdebostäder
Bernt Mårtensson (M), ordförande, omval

Skövde Energi och Skövde Nät (personunion)
Magnus Hammar (M), ordförande, nyval

Skövde Flygplats
Michael Nimstad (M), ordförande, omval

KOMMUNALFÖRBUND

Avfallshantering Östra Skaraborg
Martin Odenö (M), ordförande, omval

Miljösamverkan Östra Skaraborg
Philip Segell (M), ordförande, nyval

Sanningen om Billingen

Tidigt 2015 höll Billingehus på att bli Sveriges största asylboende med 1 000 flyktingar. Moderaterna och Alliansen tog strid för att få fortsätta utveckla Billingen. Socialdemokraterna valde ett asylboende.

Satsningen på nya Billingen handlar inte om val av lift, den handlar om att göra Skövde än mer attraktivt för både boende och besökare. Dessutom skapar satsningen 700 årsarbetstillfällen under en tioårsperiod. Det enda en lift ska göra är att fungera för alla som vill till Billingen: cyklister, skidåkare, motionärer och även funktionshindrade.

Fakta om satsningen:

 • Kommunen bygger ett enmils konstsnöspår som även används för rullskidor.
 • Billingebacken anpassas även för cykling och förlängs till Dalvägen.
 • En ny lift behövs från Dalvägen för cyklister, skidåkare och alla andra.
 • Ett nytt Vasaloppscenter byggs och badet renoveras.
 • First Hotel bygger 100 nya rum och en kongresshall för 1 200 personer.
 • Moderaterna och Alliansen vill investera totalt 257 miljoner kronor.
 • Socialdemokraterna vill investera 200 miljoner, utan att förklara skillnaden.

Fakta om liften:

 • En sittlift kostar 5,3 miljoner per år. Då kan inte funktionshindrade åka med.
 • En sittlift med ståkorgar, så kallad gondollift, kostar 5,7 miljoner kronor per år.
 • Ett tredje alternativ är en kombilift med både sitt- och ståkorgar.
 • Kombiliften utreds nu och är Moderaternas förstaval i liftfrågan.
 • Skillnaden mellan lifttyperna är 400 000 kronor per år, en halv lärartjänst.

Läs mer på kommunens samlingssida för satsningen på Billingen

Läs mer om vår politik för Skövde kommun 

Vår film om Skövde

Moderaterna i Skövde brinner för och älskar Skövde – staden, kommunen och alla orterna. Vårt driv är att det som redan är bra kan och måste bli bättre. Detta är vår korta film för där vi beskriver detta lite närmare. 

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen