Nyheter

Viktiga kvalitetshöjningar

Skövde har höjt kvalitén i ett antal av välfärdstjänsterna. Väntetiden till en plats på äldreboende har halverats. Det visar mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) för 2021.

Läs mer

I Ukraina försvaras Europa

Anders G Johansson (M) skriver i SLA: "Varje nation har rätt till självbestämmande och att självständigt utveckla former och partnerskap för sin säkerhet. Det är fundamentet för den europeiska säkerhetsordningen som president Putin nu vill rasera och ersätta med tvingande dekret från Moskva. Det är oacceptabelt. Det är farligt. De ryska kraven och hoten kan därför inte gås till mötes och än mindre tillgodoses med eftergifter. I Ukraina försvaras Europa så som vi känner det och så som de flesta av oss vill ha det".

Läs mer

Hyresgäster erbjuds äga sin bostad

I veckan meddelade AB Skövdebostäders styrelseordförande Bernt Mårtensson (M) att bolaget nu kommer att erbjuda hyresgästerna i två områden möjligheten att köpa och äga sitt boende. Detta kommer i så fall att ske genom ombildning av fastigheterna från hyres- till bostadsrätter.

Läs mer

Öka kapaciteten på Västra stambanan

En så omfattande industrietablering som nu övervägs i Skövde ställer givetvis krav på upprustning och utveckling av det omgivande väg- och järnvägsnätet. Det är därför oroväckande att den S-ledda regeringen prioriterar att kasta pengar på sin höghastighetsjärnväg. Det medför ofrånkomligen att mer angelägna och samhällsnyttiga projekt riskerar att få stå åt sidan. Det vänder vi oss emot. Det skriver moderaterna Anders G Johansson, Katarina Jonsson, Adam Johansson och Bengt Sjöberg i dagens SLA.

Läs mer

Infrastrukturen i Skaraborg är hotad

S-regeringens prioritering av den mycket kostsamma höghastighetsbanan på andra sidan Vättern tränger bryskt undan nödvändigt underhåll och utveckling av den befintliga infrastrukturen i landet. Sverige behöver en regering som hushållar med skattemedlen samt vårdar och utvecklar landets vägar och järnvägar. Riksdagskandidaten Anders G Johansson (M) samt kommunalråden Katarina Jonsson (M), Adam Johansson (M) och Bengt Sjöberg (M) skriver i SLA.

Läs mer

Försvarsutskottets ordförande besökte Skövde

- Det är nödvändiga och betydande satsningar som görs på försvaret under de kommande åren. Från Moderaternas sida anser vi att den ekonomiska tillväxten måste fortsätta även efter 2025. Vi anser att det är nödvändigt att gå mot ett försvarsanslag som motsvarar två procent av BNP. Den budget som riksdagen nyligen fattade beslut om går i den riktningen, sa Pål Jonsson (M) vid sitt besök i Skövde.

Läs mer

Sveriges regering ska bevaka svenska intressen

Sveriges regering ska bevaka svenska intressen. Inte sälja ut den svenska modellen. Sverige behöver en regering som vet vad den ska använda EU-samarbetet till och inte. Den som vill slå vakt om svenska intressen och värna Sverige från obefogad inblandning av EU ska låna sin röst till Moderaterna i valet 2022. Riksdagskandidaten Anders G Johansson skriver i SLA.

Läs mer

Landsbygden tar stryk när C viker sig för MP

Överenskommelsen mellan regeringen och Centerpartiet är en spark mot smalbenen på skogsnäringen och ett njurslag mot utvecklingen av den landsbygd som Centerpartiet i högtidstalen säger sig värna. Centerns eftergiftspolitik spelar Miljöpartiet i händerna och det är landsbygden som får betala priset för Miljöpartiets politik. Det skriver Anders G Johansson (M) i SLA.

Läs mer

Valsedlar till riksdag och region klara

Lördagen den 20 november fastställdes Moderaternas i Skaraborg valsedlar till valen till Sveriges riksdag respektive regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Två Skövdemoderater kandiderar till riksdagen och tolv till regionfullmäktige.

Läs mer

Katarina Jonsson välkomnar ny ägare till Billingehus

Idag står det klart att hotellet Billingehus får ny ägare. Det är Lotus Hotel Group som tar över hotellanläggningen på berget. Bolaget driver sedan tidigare Arken Hotel och Hôtel Eggers i Göteborg samt Varbergs stadshotell. Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde, välkomnar affären.

– Det här är mycket positivt för Skövde och Billingen. Lotus Hotel Group är en stabil ägare som arbetat mycket framgångsrikt med destinationsutveckling. Det är vad vi behöver för att ytterligare utveckla Billingens friluftsområde som attraktiv helhet.

Det var 2017 som majoriteten i kommunfullmäktige beslutade sig för att gå vidare med Billingeprojektet. Billingen ska utvecklas till ett starkt besöksmål för friluftsliv och upplevelser. Projektet utgick från ett avtal mellan kommunen och Billingehus förre ägare First Hotel. Kommunen förband sig att göra investeringar i friluftsanläggningen, medan hotellet skulle rusta upp sina rum, bygga till flera samt uppföra en kongressanläggning.

Skövde kommun har därefter bland annat byggt ut spåranläggningen på berget, byggt om den gamla Blå hallen till ett Billingecenter med plats för bland annat restaurang, sportbutiker och omklädningsrum. Nyligen spelades den första bandymatchen under det tak som också finansierats inom kommunens projektbudget.

– Enligt avtalet mellan kommunen och hotellet skulle de båda parterna göra åtgärder parallellt. Tyvärr fullföljde inte hotellet sin del. Sedan kom pandemin emellan och hotellet gick i konkurs. Men avtalet gäller ännu. Jag har stort förtroende för den nya ägaren och tillit till att hotellet nu kommer att växla upp till att vara den moderna och välkomnande anläggning som Billingeområdet behöver, säger Katarina Jonsson.

Trots att Billingehus ännu inte har genomgått någon upprustning har Billingeprojektet varit framgångsrikt och lockar Skövdebor och besökare till att bedriva friluftsliv på berget. Vintern 2023 står Skövde värd för SM-veckan, som väntas locka många besökare till staden.

– När vi bestämde oss för att satsa på Billingen var det delvis för att stärka Skövdes attraktion som bostads- och etableringsort. Men också för att ge gynnsamma förutsättningar för tillväxt och nya jobb inom den snabbt växande besöksindustrin. Billingen är ett berg av upplevelser. Det ska vi bygga vidare på. Lotus Hotel Group kommer att vara en mycket välkommen partner i denna spännande och för Skövde viktiga utvecklingsresa, avslutar Katarina Jonsson.

 

Tappade uppkopplingen