M-S-KD-överenskommelse om presidieposter

Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har förhandlat om fördelning av presidieposterna i kommunens nämnder och styrelser. Här redovisar vi överenskommelsen om ansvarsfördelning mellan partierna.

Läs mer

"Bra lösning för Skövde"

I Skaraborgs Allehandas ledare kommenterar tidningens chefredaktör Peter Henriksson uppgörelsen mellan Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna: "Att moderater och socialdemokrater samarbetar är inte så ovanligt på kommunnivå, där realpolitik snarare än retorik, står på agendan."

Läs mer

M, S och KD ska styra Skövde

Skövde måste ledas och budgeten utgör det främsta instrumentet för ledningen. Det är nu uppenbart att det kommer krävas en majoritetsledning varför vi  inledde samtal med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Tillsammans har våra partier majoritet i kommunfullmäktige. Tillsammans ska vi styra Skövde under de kommande fyra åren.

Läs mer

Moderater avtackade

Vid mandatperiodens sista sammanträde med Skövde kommunfullmäktige avtackades fem moderater som ledamöter. En av dem är Katarina Jonson som under de senaste tolv åren också har varit kommunstyrelsens ordfröande.

Läs mer

Ingen tillit till Skövdepartiet

Idag publicerar Skaraborgs Allehanda en artikel där Skövdemoderaterna gruppledning ger sin syn på Skövdepartiet och förutsättningarna för att samverka med det.

Läs mer

Alliansen söker stöd för fortsatt ledning av Skövde

Efter diskussioner om valresultatet och mandatfördelningen har allianspartierna i Skövde beslutat sig för fortsatt valteknisk och politisk samverkan under den kommande mandatperioden. Det skriver de borgerliga partiernas gruppledare i ett pressmeddelande.

Läs mer

Theres invald i regionfullmäktige

När valresultatet nu har fastställts står det klart att Theres Sahlström tar plats som ledamot i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Hon är en av de fem moderater från Skaraborg som valts till ledamöter.

Läs mer

Skövde lyfter i viktig ranking

Skövde lyfter i Svenskt Näringslivs årliga rankning över näringslivsklimatet i landets kommuner. Skövde gör ett rejält skutt och landar på plats 50, efter att föregående år ha varit på plats 71. Bland de 29 kommuner som tillhör kategorin mindre stad mellan 15 000 och 40 000 invånare landar Skövde in på fjärdeplatsen.

En stor del av underlaget för rankingen utgörs av svar på enkätfrågor som har besvarats av företagare i kommunen. På samtliga områden ger företagarna bättre omdömen än från föregående år.

– Skövde har verkligen satsat på att vara en företagsvänlig kommun med ett gott näringsklimat. Ett uttryck för det är inte minst det målmedvetna och trägna arbete som nedlagts för att möjliggöra etableringar av nya industrier. Jag är glad att arbetet uppmärksammas och uppskattas av våra företagare, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Theres Sahlström (M) är Moderaternas gruppledare och Katarinas efterträdare som förstanamn för Moderaterna. Även hon är glad idag och lika beslutsam för framtiden:

– Det är ett bra resultat. Vi kommer inte att slå oss till ro med det, utan ständigt arbeta vidare med att förbättra för företagen. Skövde ska vara känd som en attraktiv och gynnsam plats att etablera och driva företag på, menar hon.

LÄNK:

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 2022

Moderaternas nya fullmäktigegrupp utsedd

Länsstyrelsens slutliga räkning av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Skövde innebar för Moderaterna inga överraskningar. Den nya fullmäktigegruppens ledamöter och ersättare valdes in i den ordning som partiets nomineringsmöte bestämde i februari.

Läs mer

Alla röster är räknade

Alla röster i valet i Skövde är nu räknade. För Moderaternas del innebär det en tillbakagång med 3,8 procent och två tappade mandat i kommunfullmäktige. Men Moderaterna behåller positionen som näst största parti i fullmäktige och där är Alliansen alltjämt största konstellation.

Läs mer