Moderater avtackade

På torsdagen den 13 oktober höll Skövde kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för mandatperioden. Mötet, som var ovanligt kort, avslutades med att de avgående ledamöterna tackades för sin gärning i Skövdebornas och demokratins tjänst.

Fem av de avgångna ledamöterna är moderater. Katarina Jonsson, Philip Segell, Pär Bönnestig, Marie Guhrén och Rohland Peterson lämnar fullmäktige. Av dessa är Katarina den som suttit längst och de tolv senaste åren har hon dessutom varit kommunstyrelsens ordförande. Katarina är den första kvinnan någonsin på posten och sedan kommunreformen i början på 70-talet, då den nuvarande Skövde kommun bildades, har ingen innehaft positionen längre än hon.

– Jag är tacksam för att jag har fått förtroendet att jobba för Skövde och Skaraborg, sa Katarina Jonsson i sitt avskedstal som fullmäktigeledamot. Mest stolt är jag över den resa som kommunens medarbetare har genomgått. Kommunen har anställda som är framåtlutade, initiativrika och pådrivande i den betydelsefulla utveckling som Skövde har genomgått och som fortsätter.

Det första sammanträdet med det nya kommunfullmäktige hålls den 31 oktober.