twitter 928537575027040257

RT @LenaNitz: Polisförbundets rapport ”Högre polislöner – en samhällsfråga” som kom ut den 1 november 2017 är skakande läsning skriver advo…

Tappade uppkopplingen