twitter 927950244503048192

Att stärka svenskt försvar genom ett nytt luftvärnssystem och den ökade förmåga det innebär är nödvändigt.… https://t.co/0kLe953fHE

Tappade uppkopplingen