twitter 927506995594309632

Dags att fördjupa det nordiska försvarssamarbetet – Hans Wallmark (M) #föpol https://t.co/86oWGi0Kpc

Tappade uppkopplingen