twitter 927427414510075904

”Att visa på de lösningar som kan vända vanmakt till egenmakt – där ligger en av M:s stora framtidsuppgifter” https://t.co/UDt5w4cbej

Tappade uppkopplingen