twitter 926363895840862208

RT @eriktaby: @johanssonmorgan Skatteintäkterna ökade med 14% under alliansen. 13’ mer i skatt per invånare samtidigt som skattetrycket sjö…

Tappade uppkopplingen