twitter 925269315510775808

Vi vill se fördjupat samarbete mellan de nordiska länderna inom totalförsvar och cyber – Wallmark (M) #nrsession https://t.co/5Hl60gl7l4

Tappade uppkopplingen