twitter 925087140685451270

Vi kan inte acceptera tiggeri som lösning på sociala problem. Ett nationellt tiggeriförbud behövs – Ulf Kristersson #tv4duell

Tappade uppkopplingen