twitter 919132941913083904

Jobben. Bidragen. Kärnstaten. Det här är ett samlat reformpaket som rustar vårt land – Ulf Kristersson #mstämma

Tappade uppkopplingen