twitter 919131016874414081

Arbetslinjen bygger på insikten att frihet och självständighet börjar med en egen inkomst. Och arbetslinjen är grun… https://t.co/tPNcuj0c4X

Tappade uppkopplingen