twitter 919130056986976256

Konjunkturinstitutets kritik är skarp. Regeringens budget är kraftigt underfinansierad – Ulf Kristersson talar på #mstämma

Tappade uppkopplingen