twitter 919128929914556416

Vi har en arbetsmarknad som utestänger unga människor utan utbildning, och invandrare utan svenska språket – Ulf Kristersson #mstämma

Tappade uppkopplingen