twitter 919128800104992768

Valfrihet är ett kärnvärde i svenska välfärdsmodellen. Så hade det inte varit om inte vi hade tagit strid för det – Ulf Kristersson #mstämma

Tappade uppkopplingen