twitter 919127074102792192

Det är dags att Sverige tar sig samman och pratar allvarligt om hur Sverige faktiskt är & frimodigt om allt som Sverige skulle kunna bli.

Tappade uppkopplingen