twitter 918823943238283269

Vi måste jobba tillsammans, för varandra och med varandra – Gunnar Strömmer #mstämma

Tappade uppkopplingen