twitter 918164208264589313

Vårdköerna har fördubblats på tre år. Vi riktar insatser i vår budget för att förkorta vårdköerna – @ElisabethSvan i @Expressen #barapolitik

Tappade uppkopplingen