Moderat förslag till långsiktig lösning för skolverksamhetens lokalfråga

Peter Molin, Salamoderaternas gruppledare och tillika skolnämndens ordförande, har idag presenterat ett förslag till långsiktig lösning av lokalfrågan för skolnämndens verksamhet. Med anledning av ett växande behov av platser inom skola och förskola föreslås – att en ny skola om med plats för minst 350 elever planeras och byggs med målsättning att skolan skall kunna […]

Tappade uppkopplingen