instagram 1642957059412805554_245198368

Med utgångspunkt i den försvarsöverenskommelse som slutits mellan Moderaterna, Centerpartiet och regeringspartierna har i dag viktiga steg tagits för att Sverige ska kunna anskaffa ett nytt luftvärnssystem. Det är en viktig del i att öka vår försvarsförmåga. Hans Wallmark kommenterar, läs mer via länk i bio.

Tappade uppkopplingen