instagram 1642742723549395006_245198368

Våra förslag:
✅Kömiljard för kortare väntetider.
✅Mer resurser till förlossningsvård.
✅Ingen statlig inkomstskatt för sjuksköterskor.
✅Bevarad valfrihet i välfärden. ?Gilla om du håller med!

Tappade uppkopplingen