instagram 1637831064624078915_245198368

Vi är partiet för lag och ordning. Regeringen klarar inte att gå från ord till handling, utan stannar vid fördömanden och löften. Det räcker inte. Vi moderater vill nu få brett stöd i Riksdagen för åtgärder för en stärkt rättsstat. Swipe ➡️

Tappade uppkopplingen