instagram 1634716767144484295_245198368

Människor på flykt måste få en säkrare väg in i Europa än Medelhavet. Vårt förslag om kvotflyktingsystem på EU-nivå handlar om att skapa en långsiktig hållbar migrationspolitik. Ska vi förhindra att integrationsproblemen biter sig fast, behövs en human men samtidigt stram migrationspolitik. @johan_forssell i gårdagens SVT Aktuellt.

Tappade uppkopplingen