instagram 1632711751663718674_245198368

Om vi ska få en bra skola som lyckas med det kompensatoriska uppdraget måste vi satsa på förslag som gör skillnad i klassrummet och stärker lärarnas roll – @bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson, i @lararnastidning.

Tappade uppkopplingen