instagram 1628397586811874739_245198368

I dag har @tomastobe, rättspolitisk talesperson, träffat Veckorevyn för samtal om hur allvarligt Moderaterna ser på sexualbrott. Vi vill skärpa straffen, satsa mer på polisens möjligheter att utreda sexualbrott och stärka offrens stöd både vad gäller målsägandebiträde och ersättning.

Tappade uppkopplingen