instagram 1626347831529211577_245198368

“Jag är väldigt bekymrad över läget. Det handlar om tiotusentals människor som inom några år riskerar leva i ett skuggsamhälle.” @johan_forssell i SVT Agenda i kväll om reformer mot det framväxande skuggsamhället.

Tappade uppkopplingen