instagram 1625326977328354199_245198368

Konjunkturinstitutets kritik är skarp. Regeringens budget är kraftigt underfinansierad. Skillnaden i svensk politik är mycket enkel: Stefan Löfven håller tummarna. Vi kavlar upp ärmarna – Ulf Kristersson i sitt tal på #mstämma

Tappade uppkopplingen