instagram 1625262080893842737_296869757

Förbundsordförande Johnny Magnusson på scen för att berätta om framgångarna för Majoriteten GrönBlå samverkan i VGregionen #mstämma #mwest

Tappade uppkopplingen