instagram 1623387350199929508_245198368

Debatt i Expressen TV, där bland annat vårdköer behandlades. Med Alliansen halverades vårdköerna och med S har köerna fördubblats. “Vi riktar insatser i vår budget för att korta vårdköerna” – @elisabethsvantesson

Tappade uppkopplingen