facebook 7719591155_10154947944751156

Våra förslag:
✅Kömiljard för kortare väntetider.
✅Mer resurser till förlossningsvård.
✅Ingen statlig inkomstskatt för sjuksköterskor.
✅Bevarad valfrihet i välfärden.

?Gilla och dela om du håller med!

Tappade uppkopplingen