facebook 7719591155_10154922875501156

Människor på flykt måste få en säkrare väg in i Europa än Medelhavet. Vårt förslag om kvotflyktingsystem på EU-nivå handlar om att skapa en långsiktig hållbar migrationspolitik. Ska vi förhindra att integrationsproblemen biter sig fast, behövs en human men samtidigt stram migrationspolitik.
Johan Forssell i gårdagens SVT Aktuellt.

Tappade uppkopplingen