facebook 7719591155_10154892862706156

Konjunkturinstitutets kritik är skarp. Regeringens budget är kraftigt underfinansierad. Skillnaden i svensk politik är mycket enkel: Stefan Löfven håller tummarna. Vi kavlar upp ärmarna – Ulf Kristersson i sitt tal på vår stämma.

Tappade uppkopplingen