facebook 7719591155_10154890500941156

Välstånd bygger på att skolan fungerar.
På dagens stämma i Örebro diskuterar vi skol- och utbildningspolitik. Vi vill bl.a. stärka lärarnas auktoritet i klassrummen, införa tioårig grundskola samt ge elever en extra undervisningstimme om dagen.
Peter Danielsson, vice ordförande i Moderaterna, sammanfattar:

Tappade uppkopplingen