facebook 295727652090_10154969280427091

Göteborgsmdoeraterna vill stärka försvaret! ?
Vi vill att Göteborgs garnison uppgraderas till ett regemente, skriver Jonas Ransgård, David Josefsson, Anders Hyllander &
fd generalmajor Svante Bergh.

Läs artikeln här: https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/forsvaret-av-norden-gar-via-goteborg/

Tappade uppkopplingen