facebook 295727652090_10154913004747091

Så ska vi upprätta en human och långsiktig flyktingpolitik skriver Hampus Magnusson, Ann-Sofie Alm & Johan Abrahamsson på GP debatt.

Tappade uppkopplingen