facebook 295727652090_10154896581487091

Otryggheten är utbredd i Göteborg. Allvarliga brott blir inte utredda och våldet bland kriminella blir allt grövre. Regeringens förslag om bland annat nya poliser är inte tillräckliga för att återskapa tryggheten i Göteborg. Mycket mer behöver till. Till skillnad från regeringen vill vi höja polisernas löner med 3 000 kronor per månad, skriver riksdagsledamöterna från Göteborg.

Tappade uppkopplingen