facebook 295727652090_10154887563097091

???Vi moderater är kritiska till den rödgröna trafikstrategin och har till kommunfullmäktige föreslagit en ny trafikstrategi med målet att biltrafiken ska vara konstant och att ökningen ska tas i kollektivtrafiken och genom ökat cykelpendlande, skriver Hampus Magnusson (M) & Axel Josefson (M).

Tappade uppkopplingen